Bank Rozwoju Eksportu

Podpisujemy kolejną umowę z Bankiem Rozwoju Eksportu. Rozpoczynamy indywidualny kurs z profilu ogólnym z elementami języka finansowego. Kursantka często podróżowała do Stanów, ma doskonały zasób słownictwa i płynność. Będziemy pracować nad gramatyką.