Międzynarodowo…

W 2plus2 jest międzynarodowo. Najświeższe zdjęcie z Węgier, gdzie powoli startujemy z pierwszą szkołą oraz zdjęcia z Czech, gdzie dzieci pracują z naszą pierwszą własną broszurką matematyczną, wprowadzoną w tym roku szkolnym.

molino IMG_20151020_160122 IMG_20151020_162637