Lekcje Indywidualne

Program kursu całkowicie dopasowany do potrzeb ucznia.

Lektor reagujący na potrzeby ucznia z lekcji na lekcję.

Pory i długość zajęć według bieżących potrzeb.

Płatność wyłącznie za przeprowadzone lekcje.

 

 

 

Możliwość doboru indywidualnych materiałów, wykraczających poza standardowe podręczniki.

Ilość pracy domowej dopasowana do możliwości czasowych ucznia.

Podręcznik w cenie kursów.