Materiały

Jesteśmy Szkołą Językową, która zapewni Tobie niespotykaną wcześniej gamę materiałów. Nasi Uczniowie pracują na lekcjach z mieszkanką materiałów dobranych specjalnie dla każdego z nich. Oprócz podręczników są to autorskie materiały lektorów, bieżące teksty z ogólnoświatowych mediów wraz z ich opracowaniami pod kątem zajęć, materiały video.
Oto ich próbka: